NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS - KRÓL I MARYJA ZAWSZE DZIEWICA- KRÓLOWA


                   przyjmijcie boga

                          MÓJ UKOCHANY LUDU

            WIERNY BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU.

 

 

                         MOI DRODZY PRZYJACIELE

 

 JESTEŚCIE NAJMILSZĄ NAM GRUPĄ KATOLICKĄ OTWIERAM DLA

WAS PODWOJE POKOI W NIEBIE. PRZESTRZEGAJCIE PRZYKAZAŃ

BOŻYCH I KOŚCIELNYCH. DBAJCIE - ABYŚCIE NABYLI WSZYSTKIE

SAKRAMENTY ŚWIĘTE.  SPEŁNIAJCIE UCZYNKI MIŁOSIERDZIA,

CO DO DUSZY I CO DO CIAŁA, CZYŃCIE POKUTĘ ZA SIEBIE I ZA

BLIŹNIEGO.

Jeżeli wypełnicie to wszystko, co jest zapisane, możecie być pewni,

 że spotkamy się w Niebie.

NAMAWIAM WSZYSTKICH, ABY UWIERZYLI MOIM SŁOWOM
I WYPEŁNIALI JE, CO DO JOTY, BO ZNAM WASZ ŻAL W OWYM
 

DNIU, ALE WTEDY JEST JUŻ TYLKO, SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

                          WSZYSTKICH KOCHAM

 

I PRAGNĘ MIEĆ WAS WSZYSTKICH PRZY SOBIE A TAK MAŁO OD

WAS WYMAGAM: KOCHAJCIE BOGA I BLIŹNIEGO JAK SIEBIE SAMEGO.JEŚLI NIE UMIESZ JESZCZE KOCHAĆ, TO PRZYNAJMNIEJ SZANUJ GO I TYCH, CO GO KOCHAJĄ. TO NAPRAWDĘ ŁATWE - SPRÓBUJ.

 

 

                             BŁOGOSŁAWIĘ WSZYSTKICH

 

KTÓRZY - Z WIARĄ BĘDĄ DOSKONALIĆ SWOJE SERCA

KTÓRZY - Z NADZIEJĄ BĘDĄ PATRZYLI W GÓRĘ I SZUKALI

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

KTÓRZY - JUŻ KOCHAJĄ, LUB UCZĄ SIĘ ORAZ PRÓBUJĄ

UCZYĆ SIĘ KOCHAĆ BOGA I WSZYSTKO, CO OD NIEGO POCHODZI

 

             W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO - AMEN.

              =========================================

 

 MARYJA  - MATKA WASZA - WSPÓŁODKUPICIELKA WYSZUKUJE ZAGUBIONYCH, PRZYPROWADZA ICH DO MNIE I USILNIE PODNOSI Z DNA ROZPACZY, ABY NIC NIE ZGINĘŁO. PRZYCHODŹCIE I PIJCIE ZE ŹRÓDŁA OBFITOŚCI A SZCZĘŚCE NASZE I WASZE BĘDZIE WIECZNE. TAK WAM DOPOMÓŻ BÓG I DO ZOBACZENIA W NIEBIE, KTÓRE OTWORZYŁEM DLA WAS.


Jezus - Bóg - Król - Zbawiciel.

             =========================================

Dziękuję Ci Królu Wszechświata i Królowo Nieba i Ziemi za ratowanie dusz,bo przecież i Mnie też Mateńka przyprowadziła do Ojca i dziękuję Ci, że zrozumiałam,że usłyszałam i że podążyłam za Tobą, chociaż trudno było zostawić ten ziemski, grzeszny świat. Teraz za żadne skarby nie wrócę do poprzednich lat pełnych problemów, chaosu i niepewności. Teraz jestem przygotowana na wszystko, cokolwiek na mnie ześlesz Panie Jezu i wiem, że z miłości do Ciebie wszystko zniosę i pokonam wszelkie trudności, bo tą drogą nie idę sama. Obdarzyłeś mnie - mój Królu  swoją miłością, Łaskami trudnymi do pojęcia i cieszę się, że pojmuję je jak dziecko i nie zawsze rozumiem. Zawołałeś mnie a ja odpowiedziałam: OTO JESTEM MÓJ KRÓLU I PANIE i od kilku lat moje szczęście jest coraz większe i dziękuję Ci, że jeszcze mnie trzymasz przy życiu ziemskim, i że mogę być Twoim narzędziem, aby opowiadać innym:, JAKI DOBRY JEST BÓG - STWORZYŁ  DLA CZŁOWIEKA WSZYSTKO, CO POTRZEBNE JEST DLA JEGO ROZWOJU.

 

        KOCHAM CIĘ TRÓJCO ŚWIĘTA, BO MIŁOŚĆ TWOJA JEST NIEPOJĘTA.

     KOCHAM, KOCHAM CIEBIE BOŻE I WSZYSTKO WYKONUJĘ W POKORZE.

   KOCHAM TEŻ BLIŹNIEGO SWEGO O WIELE LEPIEJ NIŻ SIEBIE SAMEGO.

 NIECH BĘDZIE BÓG UWIELBIONY PO WSZYSTKIE CZASY I MATKA JEGO.

 

                                                                                           AMEN.  Mieczysława


 Duchu Święty błagam Cię - natchnij mnie zawsze, abym prowadziła naszą "stronę" zgodnie z wolą Bożą i aby Twój powiew świętości oczyszczał serca ludzi, którzy te SŁOWA  czytają. Proszę Cię KRÓLU  o błogosławieństwo Trójcy Świętej i Maryi - Królowej na dalszy ciąg naszej pracy.

Tak nam dopomóż Bóg.

 

Pan Jezus:

 

              "Na tę chwilę,  na ten czas i na wieczność zacznijcie wielbić Boga w Trójcy Świętej Jedynego - każdego dnia.

 

- Przepraszajcie Trójcę Świętą i Matkę Bożą za grzechy swoje, rodziny i wszystkich ludzi.

 

- Wynagradzajcie wszyscy za przewinienia wszystkich popełnione  świadomie i nieświadomie.

 

- Prościeo zmiłowanie Trójcy Świętej nad wami, waszymi rodzinami i nad wszystkimi żyjącymi i zmarłymi abyście mogli wieczerzać z Nami przy stole obfitości.

 

           A DUCH ŚWIĘTY BĘDZIE CZUWAŁ NAD CAŁĄ ZIEMIĄ.  AMEN.

      ==================================================

 

    " Niech cię Duch Święty Pocieszyciel oświeca i niech pomaga przez natchnienia, abyś dobrze rozróżniała Głos Boży. Ten stan miłosny, który odczuwasz dzisiaj wskazuje, że On ma władzę nad tobą. Ten stan błogościtwego serca wskazuje, że nic nie uczynisz bez pozwolenia Jego - Ducha Św.,bo o to wszystko prosiłaś To jest wielkie szczęście mieć Ducha Świętegoza Brata i Pocieszyciela. Stan twego serca jest owocem modlitwy i poddaniem się woli twojej - Trójcy Świętej. Twoja MATKA ".

 

Dziękuję Ci - Trójco Święta za BŁOGOSŁAWIEŃSTWO. Dusza moja obleczona w ciało nie dotyka ze szczęścia ziemi. Dziękuję naszej Mateńce bo każdego dnia jestem półprzytomna z miłości do całego Nieba.

 

==============================================

 


 Słowo Boże  7.03.2012

 

 

Ewangelia wg św. Mateusza 20,17-28.

 

 

n6298ca652471b88fe906e6a150dace19


Mając udać się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: ·«Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie; a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła.
On ją zapytał:, «Czego pragniesz?» Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».
Odpowiadając Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?» Odpowiedzieli Mu: «Możemy».
On rzekł do nich: «Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował».
Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci.
A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę.
Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą.
A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu».

 

 
       KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE!